Wikia


Naam
Huis Hoogtoren
Leyten Hoogtoren
Huis Hoogtoren
Titel(s):Stem van Oudstee
Heer van Haven
Heer van de Hoogtoren
Verdediger van de Citadel
Baken van het Zuiden
Huis:Hoogtoren
Eedgebonden aan:Huis Tyrel
Geslacht:Man
Boeken:Het Spel der Tronen
De Strijd der Koningen
Een Storm van Zwaarden
Een Feestmaal voor Kraaien
Kinderen:Baelor, Alerie Malora, Gars, Denyse, Leyla, Alysanne, Lynesse en Gunthor Hoogtoren

Leyton Hoogtoren is het hoofd van het Huis Hoogtoren en is Heer van Haven, Stem van Oudstee en Verdediger van de Citadel.[1]

BiografieEdit

Volgens de inwoners van de Oudstee had heer Leyten al tien jaar niet meer de Hoogtoren verlaten.[2]

Tijdens de Oorlog van de Vijf Koningen steunde hij Renling Baratheon.[3]

Bronnen en voetnotenEdit

  1. Een Feestmaal voor Kraaien, Appendix, Andere huizen, groot en klein, Het Huis Hoogtoren
  2. Een Feestmaal voor Kraaien, Proloog
  3. De Strijd der Koningen, Appendix, De Koningen met hun hofhouding, De Koning in Hooggaarde

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki